Turistika

Morské oko Overené

0 / 5
Celoročná prevádzka: Jedinečná prechádzka
This content requires HTML5/CSS3, WebGL, or Adobe Flash Player Version 9 or higher.

 

V srdci pohoria Vihorlat  je nádherne situované jedno z najkrajších prírodných jazier na Slovensku – Morské oko.

Národná prírodná rezervácia Morské oko sa nachádza v CHKO Vihorlat. V objatí Vihorlatských lesov sa tajomne zrkadlí hladina Morského oka vo výške 618 m n. m. o rozlohe 13,8 ha vodnej plochy (750 m dlhého a cca 25 m hlbokého) jazera napájaného priezračnými potokmi. Životný priestor jazera patrí: pstruhovi potočnému, pstruhovi dúhovému, čerbeli pestrej a ostriežovi obyčajnému. Značkovaný náučný chodník chránenej krajinnej oblasti Vihorlat odtiaľ vedie k dominantnej prírodnej pamiatke – Sninskému kameňu, vypínajúcemu sa do výšky 1005m.

Dnes sa v jazere a v okolitých prítokoch nachádza 13 druhov rýb najdominantnejší je v súčasnosti v jazere jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), z ďalších sa tu vyskytuje hrúz škvrnitý (Gobio gobio), belička európska (Alburnus alburnus), mrena karpatská (Barbus carpathicus), a už spomínaný pstruh potočný a pstruh dúhový.

Vznik a poloha

Vznik Morského oka spadá do obdobia doznievania sopečnej činnosti vo Vihorlate. Mohutný zosuv z východného svahu Motrogonu a Jedlinky zahradili dolinu potoka Okna a za vzniknutou bariérou vzniklo prírodné jazero. Morské oko je výnimočné svojim pôvodom, polohou, fyzikálno-chemickým a biologickým režimom. Leží pod Sninským kameňom v katastri obce Remetské Hámre, v nadmorskej výške 619 m a dosahuje hĺbku až 25,1 m. Dnešná podoba jazera existuje od osemdesiatych rokov 19. storočia, keď bol vybudovaný umelý priehradný múr. Asi 7 ha plocha jazera po zvýšení vodnej hladiny o 5 m vytvorila dnešnú plochu 13,8 ha. Maximálna dĺžka jazera je 775 m a šírka 312 m.

Opis jazera

Do jazera ústi 6 stálych prameňov a niekoľko periodických. Prebytočnú vodu z jazera odvádza potok Okna. Pobrežie je veľmi členité. Jeho západná a severná časť má mierny sklon a je pokrytá jemným pieskom. Východný breh je strmý a kamenitý. Hlbšie časti jazera sú pokryté hrubou vrstvou bahna. V blízkosti prítokov sa hromadí lístie, z ktorého sa celoročne uvoľňuje metán.
Morské oko je veľkou prírodnou zvláštnosťou slovenskej prírody. Na ochranu prírodných hodnôt a krás bolo jazero spolu s okolitými lesmi v roku 1984 vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu, v súčasnosti je to národná prírodná rezervácia v celkovej výmere 108,48 ha.

Riziká

Výstavba lesných ciest, ako i ťažba prestárlych porastov holorubným spôsobom znamená pre jazero veľké nebezpečenstvo. Následkom zvýšenej erózie svahov a zárezov ciest, ako aj sústreďovaním odtoku vody z cestného telesa do priepustov sa zvyšuje transport pôdy a zeminy do jazera. Okrem zeminy sa splavuje organický materiál (lístie, konáre, kôra, humus a pod.), ktorý sa po usadení v jazere rozkladá, čím sa voda ochudobňuje o rozpustný kyslík. Všetky tieto okolnosti ovplyvňujú fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti vody. Voda sa stáva výživnejšou, zvyšuje sa množstvo rias a znižuje sa priehľadnosť.

Morské oko je národnou prírodnou rezerváciou v rámci chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a preto sú v ňom kúpanie, člnkovanie a rybolov zakázané.

Referencie a poloha v google mapách

Poslať nové hodnotenie

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Máte nápad ? Chcete publikovať na stránke ? Privítame fotografie, typy na podujatia, turistiku, ubytovanie, stravovanie, nakupovanie atď ...